Særlige regler 

Mads Krarup Advokatfirma er etableret på følgende adresse: Balticagade 15E st., 8000 Aarhus C, tlf.nr. 53888068 cvr.nr. 38295489, og er i kontorfællesskab med Charlotte Krarup Advokatfirma, cvr. nr. 40057552.

Begge firmaer er organiseret som enkeltmandsvirksomheder.

Mads Krarup Advokatfirma fører ikke klientkonto, og modtager således ikke klientmidler.

Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Jeg er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af os, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Jeg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af mig og/eller utilfredshed med min adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

 

Vi anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Læs mere om cookies