Mads Krarup AdvokatfirmaDE 4 KERNEOMRÅDER

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

Jeg har i en årrække beskæftiget mig med alle aspekter af ansættelsesretten, herunder retssager og rådgivning om afskedigelse og ansættelse af funktionærer og direktører, forskellige former for diskrimination på arbejdsmarkedet, ansættelsesklausuler og alle andre områder inden for ansættelsesforholdet. Jeg er medforfatter til flere bøger på området, og har i en årrække afholdt interne og eksterne kurser om ansættelsesretlige emner. 

KONTRAKTER

Jeg har i mange år fungeret som bestyrelsesmedlem og sparringspartner for en række små og mellemstore virksomheder, og har som sådan rådgivet om de mest gængse erhvervsretlige forhold, køb og salg af fast ejendom (private såvel som erhvervskunder) samt udarbejdelse af entreprisekontrakter (fag, hoved- eller totalentreprise). Jeg repræsenterer mange typer af virksomheder, lige fra liberale erhverv til produktionsvirksomheder. Jeg rådgiver om og udarbejder de fleste erhvervsretlige kontrakter, såsom forhandler- og agentkontrakter, købekontrakter samt aktie- og anpartsoverdragelser.

RETSSAGER / PROCEDURE

Mange advokater går aldrig eller sjældent i retten, men efter min opfattelse er det at føre retssager en kerneydelse for advokater. Jeg har møderet for Højesteret og fører alle former for rets – og voldgiftssager, herunder sager vedrørende entrepriseretlige tvister og erstatningssager vedrørende rådgiveransvar. Jeg er certificeret voldgiftsdommer, og har i en periode været konstitueret landsdommer i Vestre Landsret.

STRAFFESAGER

Som forsvarer fører jeg alle former for straffesager – både inden for straffelovens område, men også sager om overtrædelse af særlovgivningen, f.eks. arbejdsmiljølovgivningen. Herudover fungerer jeg som bistandsadvokat for forurettede i straffesager. Som forsvarer lægger jeg vægt på at sikre, at den tiltalte får en personlig og fortrolig behandling i en ofte vanskelig situation. Det er min erfaring, at det bedste resultat i en straffesag opnås, hvis forsvareren inddrages i sagen så tidligt som muligt. Det er derfor vigtigt, at du kontakter en advokat allerede, hvis du indkaldes til afhøring hos politiet.

Profil - Mads Krarup

Juridisk rådgivning er en kompleks størrelse, og det er derfor ikke realistisk at man som advokat kan rådgive om alle juridiske emner.
Gennem mine efterhånden mange år i branchen, har jeg oplevet at specialisering er en nødvendighed – men også at den personlige kontakt kan være helt afgørende for et klientforhold. 
I mit tilfælde er der ingen forbehold – jeg er firmaet, og varetager derfor selv alle de sager, som firmaet behandler. Omvendt betyder det også, at jeg ikke påtager mig alle sager; måtte en sag ligge uden for mine kernekompetencer, vil jeg altid kunne henvise til en dygtig kollega i et andet advokatfirma.

Hvis du vil vide lidt mere om min baggrund, kan du finde min profil på LinkedIn.

Alternativt er du altid velkommen til at kontakte mig telefonisk eller pr. mail for en umiddelbar vurdering af din sag. Find mine informationer her.

Læs her om særlige regler for drift af advokatvirksomhed, herunder forsikringsforhold m.v. 

Du kan også læse om privatlivspolitik her.

Mads Krarup

Vi anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Læs mere om cookies